Styret

Styret i Heim Aktivum AS består av:


- David B. Munkan -  styrets leder

- Henry Sødal         -  styremedlem

- Fartein Kjørsvik   -  styremedlem

2019 © Heim Aktivum