Eiere

Heim Aktivum AS eies av følgende virksomheter:

  • Sodvin SA                             33,3 %
  • Varig Forsikring Hemne     33,3 %
  • Hemne Sparebank              33,3 %2019 © Heim Aktivum